Nors pagrindinis praktikos egzamino tikslas ir yra įvertinti būsimojo vairuotojo praktines vairavimo žinias ir sugebėjimus, teorinė dalis ne ką mažiau svarbi ir su ja susidurti gausite ir vairavimo egzamino metu. Prieš pradedant vairavimo egzaminą VĮ „Regitroje“, egzaminuotojas Jūsų paklaus trijų su transporto priemone susijusių klausimų, kuriais pasidalinsime šiame straipsnyje. Kaip žinote, praktikos egzamino metu galima padaryti ne daugiau aštuonių nekritinių klaidų, o kiekvienas neatsakytas arba neteisingai atsakytas klausimas skaitysis kaip padaryta klaida, todėl labai svarbu į šiuos klausimus atsakyti teisingai. Taip pat nepamirškite, kad jeigu atsakant į klausimą reikia pakelti variklio gaubtą, to patys padaryti negalite, tai turi atlikti egzaminuotojas.

B kategorijos Regitros klausimai prieš praktikos egzaminą

 • 1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
  1. Su ryškiaspalve matuokle, kurią galite rasti po variklio gaubtu, šalia variklio bloko.
  vairavimo testai
 • 2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
  2. Automobilis turi stovėti lygioje vietoje, variklis turi būti šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklę, švariai nuvalkite ją skudurėliu, kad ant jos neliktų alyvos ir įkiškite atgal pilnai iki galo. Tuomet vėl ištraukite ir stebėkite, kad alyva būtų tarp MIN ir MAX žymų ant matuoklės.
 • 3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
  3. Esant užgesintam varikliui – vairas turi suktis sunkiai. Kai variklis užvestas – vairas turi suktis lengvai. Jeigu tiek esant užvestam, tiek užgesintam varikliui vairas sukasi sunkiai, tai reiškia, kad vairo stiprintuvas sugedęs arba jo nėra.
 • 4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
  4. Po variklio gaubtu rasite variklio aušinimo skysčio bakelį, kartais ant jo būna pavaizduotas simbolis su garais.
  vairavimo bilietai
 • 5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
  5. Aušinimo skysčio lygį reikia matuoti kai variklis yra šaltas arba atvėsęs, nedarykite to esant šiltam varikliui, nes kamštis gali iššauti. Ant skysčio talpos yra pavaizduotos MIN ir MAX žymės, skystis talpoje turėtų būti tarp šių žymų.
 • 6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
  6. Lėtai judėkite iš vietos pirmąja pavara, tai darydami po truputį traukite stovėjimo stabdį, jeigu jaučiasi pasipriešinimas – stabdys veikia. Taip pat galite užtraukti stovėjimo stabdį iki 3-4 trakštelėjimo ir bandyti lėtai pajudėti iš vietos, turėtų jaustis pasipriešinimas.
 • 7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).
  7. Langų plovimo skysčio talpą rasite po variklio gaubtu, ant jos turėtų būti pavaizduotas stiklas ir ant jo bėgantis vanduo.
  regitros testai
 • 8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.
  8. Ši talpa dažniausiai būna matoma, todėl galima patikrinti ir apžvalgos būdu. Daugumoje automobilių ant talpos taip pat yra MIN ir MAX žymės, skysčio lygis turėtų būti tarp šių žymų. Taip pat, apie mažą langų plovimo skysčio lygį turėtų perspėti užsidegusi lemputė automobilio prietaisų skydelyje.
 • 9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
  9. Kai užvestas variklis, arba įjungtas degimas, paspauskite garso signalą. Jį paspaudę turėtumėte jį girdėti.
 • 10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
  10. Stabdžių skysčio talpą rasite po variklio gaubtu,ant jos būna pavaizduoti specialūs simboliai, dažniausiai simbolis būna panašus į stabdžių kaladėlių simbolį automobilio prietaisų skydelyje.
  eismo bilietai
 • 11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.
  11. Ant talpos matysite MIN ir MAX žymas, skysčio lygis turėtų būti tarp jų. Skysčio neturėtų būti daugiau, negu virš MAX žymos ir ne mažiau, nei virš MIN žymos.
 • 12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
  12. Įjunkite degimą arba užveskite variklį ir įjunkite posūkio signalą, įjungę išlipkite iš automobilio ir patikrinkite apžvalgos būdu ar signalai veikia.
 • 13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
  13. Nuspaudus pedalą, automobilio gale turi degti raudoni žibintai. Patikrinti galite arčiau galu privažiavę prie sienos ir stebėdami ar matysite atspindį. Taip pat galite uždėti kažką sunkaus ant pedalo, pvz. gesintuvą, ir patikrinti ar žibintai šviečia išlipę iš automobilio.
 • 14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
  14. Lėtai važiuodami paspauskite stabdžių pedalą, turėtų jaustis stabdymas. Taip pat, galite išbandyti ir esant neužvestam varikliui – kai variklis neužvestas, įspauskite stabdžių pedalą, kas kart įj nuspaudus, jo eiga turėtų sumažėti maždaug trečdaliu, jeigu kiekvieną kartą paspaudus pedalą jis įsispaudžia tiek pat – stabdys neveikia.
 • 15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
  15. Apžvalgos būdu, įjunkite žibintus ir tikrinkite išlipę, ar jie šviečia.
 • 16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
  16. Priklausomai nuo automobilio, dažniausiai lentelė su šia informacija būna arba kuro bako durelių viduje, arba ant vairuotojo durų statramsčio, kai jas atidarote.
 • 17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
  17. Slėgis matuojamas specialiu prietaisu – manometru, atsukamas padangos ventilio dangtelis ir įkišamas manometras.
 • 18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.
  18. Padangų protektoriaus rašto gylį galite pamatuoti slankmačiu. Žiemos sezonu protektoriaus storis negali būti plonesnis nei 3 mm, vasaros sezonu – 1,6 mm.
 • 19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
  19. Tai reikėtų daryti apžvalgos būdu, padangos turėtų būti geros būklės, nesudriskę, vienodo storio, pločio, atitinkančios sezoną.
 • 20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
  20. Apžvalgos būdu: įjunkite avarinę šviesos signalizaciją, patikrinkite išlipdami iš automobilio, apžiūrėkite, ar mirksi visos signalinės lemputės.
Nemokamas KET testas